100 milyon lira sermaye şartı

Faizsiz konut ve taşıt edindiren şirketlere yasal düzenleme geliyor. TBMM’ye sunulan yasa teklifine göre faizsiz taşıt ve konut sektöründe faaliyet göstermek isteyen tasarruf finansman şirketlerinin asgari ödenmiş sermayelerinin 100 milyon lira olması gerekecek. Faizsiz konut ve taşıt edindiren şirketlerin yöneticileri ve şirket sahiplerinin zimmet suçu işlemesi durumunda, 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezası söz konusu olacak. Ayrıca zararın tazminine gidilebilecek.

ŞİRKETLERE SIKI TAKİP

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün TBMM’ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, düzenlemeyle bu alandaki şirketlerin minimum sermayesinin, 100 milyon lira olarak belirleneceğini ifade ederek, “Şirketlerin yaptıkları sözleşmelere, BDDK tarafından getirilecek rasyolara göre, bu 100 milyon lira minimum. Bazı şirketler için 150 milyon lira da 200 milyon lira da olabilir. Bundan sonra bu yapılar, BDDK tarafından denetlenecek” diye konuştu. BDDK’nin, detaylı bir yönetmelik çıkaracağını bildiren Muş, “Yönetmelikle buralar sıkı bir takibe alınmış olacak” dedi. Bu şirketlerin, fon havuzunu ve operasyon için kullandıkları hesaplarını ayırmak zorunda olduğunu vurgulayan Muş, “Şirketler kesinlikle bu fon havuzlarında topladıkları kaynağa dokunamayacaklar. Bunu faizsiz enstrümanlarla değerlendirebilecekler. Çünkü sistem faizsiz finansmana dayanıyor” diye konuştu.

FAALİYET İZNİ ZORUNLU

Bu şirketlerin daha disipline ve öngörülebilir bir yapıya bürünmesini istediklerini dile getiren Muş, şöyle konuştu: “Bir geçiş süreci vereceğiz. Sermaye için 6 aylık bir süre öngörüyoruz. BDDK’ya bununla alakalı uzatma yetkisi vereceğiz. Bu sermayeyi karşılamalarını istiyoruz. Yine burada bundan sonra her kim bu alanda faaliyet gösterecekse, BDDK’dan kesinlikle faaliyet izni almak zorunda. Faaliyet izni olmadan bir çalışma içine girenler hapis cezasıyla cezalandırılacaklar. Mevcut şirketler de 1 ay içinde, önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde BDDK’nin yeni getirdiği yükümlülükleri karşılayabilme adına bir plan sunacaklar.”

CAYMA DURUMUNDA NE OLACAK?

Yasa teklifine göre konut ve taşıt edinmek için imzalanan tasarruf finansman sözleşmesinde müşteri, sözleşme imzalanmasını takip eden 14gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahip olacak. Müşterinin söz konusu cayma hakkını kullanması halinde şirket, organizasyon ücreti dâhil, müşteriden aldığı tutarın tamamını cayma kararının bildirilmesinden itibaren 14 gün içinde iade etmekle yükümlü olacak. Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitimine kadar sözleşmede fesih hakkına sahip olacak. Şirket, müşterinin sözleşmede fesih hakkını kullanması halinde organizasyon ücreti bedeli dışında kalan toplam birikim tutarını BDDK tarafından belirlenecek süre içerisinde müşteriye iade etmekle yükümlü olacak.