Kredi masraflarına 16 milyar lira gitti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2020 yılında bankaların elde ettiği faiz dışı gelir, 2019’a kıyasla yüzde 3.5 azalarak 102 milyar 711 milyon lira oldu.

Faiz dışı gelirler içinde kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 15.6 olurken, söz konusu gelir, 2019 yılına göre yüzde 0.2 artarak 16 milyar 36 milyon liraya yükseldi. Nakdi ve gayrinakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı sırasıyla 7.7 milyar lira ve 8.3 milyar lira oldu.

HİZMET GELİRİ 43 MİLYAR

Bankaların verdikleri hizmetler üzerinden elde ettikleri gelir de 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 14.1 azalarak 42 milyar 648 milyon lira oldu. 2019 yılında bu tutar 49,6 milyar lira seviyesindeydi.

Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin, toplam faiz dışı gelirler içindeki payı yüzde 41.5 olarak belirlendi. Aralık sonu itibarıyla aktiflerin satışından elde edilen gelirler 2.8 milyar lira, diğer faiz dışı gelirler 35.6 milyar lira, alınan kar payları da 5.6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.